top of page

KERNEYDELSER

Rådgivnings- og terapisessionerne foregår enten i mit kliniklokale i hjertet af Rudkøbing eller online

- Jeg arbejder altid helhedsorienteret, hvilket vil sige, at jeg i sessionerne har blik for tilstande i både krop og sind -

KERNEYDELSER:

- Familierådgivning (1:1 sessioner med voksne, unge, forældrepar og familier)
- Individuel psykoterapi
- Parterapi

 

FAMILIERÅDGIVNING

- Individuelle sessioner for voksne og unge
- Parsessioner
- Familiesessioner

Få blik for nye handlemuligheder i konflikterne mellem jer og få mulighed for at lade ressourcerne, som allerede er der, få endnu mere plads.

Familierådgivning kan være gavnligt for dig/jer, som ønsker:
- En hverdag med mere harmoni og færre konflikter
- At få mere forståelse for eget, og andre familiemedlemmers, følelsesliv og følelsesmæssige reaktioner
-  At kunne være mere nærværende og afslappet tilstede i livet 
- At slippe dårlig samvittighed og skyldfølelse
- At kommunikere på en hensigtsmæssig, kærlig og respektfuld måde - og undgå skæld ud
- At få nemmere ved at regulere dig selv - og dermed kunne indgå i relationer på en måde som stemmer overens med dine værdier

INDIVIDUEL PSYKOTERAPI

- Individuelle sessioner med voksne (min. 18 år)

Bliv mødt og rummet for derigennem at få nye muligheder for, at være den du ønsker og længes efter at være.

Psykoterapi kan være gavnligt for dig som ønsker at:
- føle mere frihed, glæde og lethed i livet
- bearbejde ubehagelige oplevelser, chok og traumer - og dermed kunne være mere tilstede i livet med hele dig
- slippe uhensigstmæssige mønstre, som du har tillært tidligt i livet, men som også udspiller sig i betydningsfulde relationer i dit nuværende liv
- være mere autentisk tilstede i livet og i relationer 

PARTERAPI

Vores kærlighedspartner er én af de vigtigste relationer i vores voksne liv. 
Selvom vi i et parforhold er enormt betydningsfulde og vigtige for hinanden, bliver vi nogle gange fanget i uhensigtsmæssige mønstre som gentager sig. Disse mønstre kan føles nærmest umulige at ændre på. Men det er (i rigtig mange tilfælde) muligt at finde nye måder at være i parforholdet på.

Parterapi kan være gavnligt for jer som ønsker:
- at mærke kærligheden og kontakten imellem jer igen
- at få mere forståelse og empati for hinanden - og derigennem: 

- at kunne udtrykke egne behov og få mulighed for at kunne opfylde din partners behov
- at mærke større tryghed, nærhed og samhørighed i jeres relation


Metode:
Den metode jeg benytter mig af tager udgangspunkt i EFT (Emotionsfokuseret parterapi). Man har siden 1980'erne forsket meget i denne metode og undersøgelser viser at 70-75% af par som udsættes for EFT, kommer sig over kriser og er glade i deres forhold.  

bottom of page